Zaloguj się

Statystyki

Produktów:
242
Kategorii:
37
Nowości:
6
Promocje:
0

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów


regulaminREGULAMIN:

Sklep internetowy Uncja Srebra (zwany dalej Sklepem), dostępny na stronie internetowej pod adresem www.uncja-srebra.pl, prowadzony jest przez Metal Union Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą, w Częstochowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000138529, posiadającą nr NIP: 573-102-10-83 oraz nr REGON: 150090573

Dane kontaktowe:

Metal Union Sp. z o.o.
ul. Żyzna 11F
42-200 Częstochowa
e-mail: biuro@uncja-srebra.pl
tel: 0048 343661341; 0048 343661369I. Postanowienia ogólne

przedmiot działalności

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż numizmatów: nowych oraz używanych monet lub banknotów o charakterze kolekcjonerskim, zwanych w dalszej części regulaminu „Towarami”.
 3. Sprzedaż Towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet i jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sklep prowadzi także działalność polegającą na sprzedaży Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.II. Dane osobowe i polityka prywatności

cookies

 1. Metal Union Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, lub składania zamówienia są przetwarzane przezMetal Union Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000138529, posiadającą nr NIP: 573-102-10-83 oraz nr REGON: 150090573
 2. Dane osobowe udostępniane są przez Klienta dobrowolnie, jednakże brak podania danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych osobowych, uniemożliwia złożenie zamówienia lub założenie konta klienta w Sklepie.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury zakładania konta klienta lub składania zamówienia.
 4. Klient ma prawo wglądu i modyfikacji udostępnionych przez siebie danych osobowych, a także prawo do uzyskania informacji czy i w jakim zakresie przetwarzane są jego dane osobowe. W celu wykonywania powyższych uprawnień Klient winien skontaktować się z Metal Union Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@uncja-srebra.pl lub poprzez wysłanie stosownego pisma na adres: Metal Union Sp. z o.o. ul. Żyzna 11F, 42-200 Częstochowa
 5. Dane osobowe udostępnione przez Klienta nie są przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów biorących udział w procesie realizacji zamówienia:
  a) TNT ExpressWorldwide (Poland) Sp. z.o.o. – w razie wyboru opcji dostawy za pośrednictwem TNT Express,
  b) Poczty Polskiej S.A. - w razie wyboru opcji dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  - którym dane osobowe są udostępniane, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
 6. Metal Union Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych administratora, na wyraźne żądanie Klienta, w szczególności w razie likwidacji konta klienta, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia żądania w tym przedmiocie. Metal Union Sp. z o.o. zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia danych osobowych Klienta w terminie późniejszym, jeśli posiada względem niego wierzytelności z tytułu niezapłaconych należności, a dane osobowe Klienta są potrzebne w celu dochodzenia tych wierzytelności.
 8. Przesyłanie przez Sklep korespondencji handlowej i marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub w inny prawnie dopuszczalny sposób wymaga odrębnej zgody Klienta wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w trakcie składania zamówienia. Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest dobrowolne, zaś jej niewyrażenie nie ma wpływu na korzystanie z serwisu.
 9. Celem usprawnienia funkcjonowania strony internetowej, Sklep stosuje system plików „cookies”, które są zapisywane w systemie teleinformatycznym urządzenia Klienta  z którego dokonano połączenia ze Sklepem, i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem przy pomocy urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 10. Pliki cookies są używane w szczególności w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klientów.
 11. Stosowane przez Sklep pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych użytkowników.
 12. Każdy użytkownik może wyłączyć stosowanie plików „cookies” w używanej przez siebie przeglądarce internetowej, jednakże może się to wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze strony internetowej Sklepu.
 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności dostępne są w zakładkach Polityka prywatności oraz Polityka cookies.

   


III. Konto klienta

konto klienta

 1. Sklep daje Klientom możliwość utworzenia konta klienta.
 2. Posiadanie konta klienta wiąże się m.in. z następującymi korzyściami:
  1. podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów,
  2. brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach,
  3. możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych,
  4. za zakupy Klient może zbierać punkty lojalnościowe.
 3. W celu utworzenia konta klienta Klient winien wypełnić następujące pola formularza rejestracyjnego:
  1. login,
  2. hasło,
  3. potwierdzenie hasła,
  4. imię,
  5. nazwisko,
  6. nazwa firmy (jeśli użytkownik prowadzi działalność gospodarczą),
  7. nr NIP (jeśli użytkownik prowadzi działalność gospodarczą),
  8. adres zamieszkania lub siedziby (ulica, miasto, poczta),
  9. adres e-mail,
  10. nr telefonu kontaktowego.
 1. Klient chcący utworzyć konto klienta w Sklepie musi zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. W razie zmiany danych o których mowa w ust. 3, numery 1-10 posiadacz konta klienta winien zmodyfikować dane na swoim koncie klienta.


IV. Składanie zamówień i potwierdzenie złożenia zamówienia.

złożenie zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu.
 2. Zamówienie Towaru składa się z następujących etapów:

  a) wybór Towaru lub Towarów na stronie sklepu,
  b) dodanie Towaru lub Towarów do koszyka,
  c) zaakceptowanie stanu koszyka, w tym akceptacja ceny Towaru lub Towarów oraz akceptacja kosztów dostawy,
  d) uzupełnienie formularza identyfikującego, oraz adres na który ma zostać dostarczony Towar, poprzez wypełnienie wszelkich danych w polach oznaczonych jako „wymagane”, oraz opcjonalne wypełnienie pól, które nie zostały oznaczone jako „wymagane”,
  e) akceptacja niniejszego Regulaminu, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  f) potwierdzenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".

 3. W razie złożenia zamówienia przez Klienta, który zalogował się do Sklepu jako posiadacz konta klienta, informacje o których mowa w ust. 2 pkt d niniejszego paragrafu, zostaną pobrane automatycznie z danych znajdujących się na jego koncie klienta. Kupujący może zmienić przedmiotowe dane, poprzez zmianę informacji umieszczonych w poszczególnych polach formularza.

 4. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Metal Union Sp. z o.o. oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

 6. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłana informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sklep.

 7. Informacja określona w ust. 6 powyżej nie jest jednoznaczna z przyjęciem zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji zostanie przesłana na adres e-mail Klienta, w postaci odrębnej wiadomości.

 8. Wysłanie Klientowi przez Sklep, wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest równoznaczne z przyjęciem przez Metal Union Sp. z o.o. oferty zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Metal Union Sp. z o.o. Potwierdzenie, udostępnienie oraz utrwalenie treści oferty następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej.

 9. W załączeniu do wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep przesyła Klientowi załączniki w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

V. Cena, realizacja zamówienia i dostawa towaru

dostawa towaru

 1. Informacje o cenach Towarów, cechach oraz istotnych właściwościach Towarów dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
 2. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają w sobie wszelkie podatki, w tym również podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Ceny Towarów prezentowanych na stronie Sklepu mogą ulegać zmianie. Zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienie złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 4. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Koszty dostawy są podawane Klientowi każdorazowo w trakcie składania zamówienia, a ich wysokość zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 6. Cena zamówionych towarów oraz koszty dostawy stanowią łącznie wartość zamówienia.
 7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w "Koszyku" w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 8. Kupujący ma możliwość wyboru następujących sposobów zapłaty ceny:
  a) płatność przelewem na numer konta : 94 1750 1211 0000 0000 0425 4929 Raiffeisen Bank Polska S.A.
  b) płatność przy odbiorze (za pobraniem).

 9. Kupujący ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy:
  a) Przesyłka kurierska TNT Exspress - dostawa do 24 godzin od daty nadania przesyłki,
  b) Poczta Polska - dostawa do 7 dni roboczych od daty nadania przesyłki.
 10. Przy wybraniu płatności za pośrednictwem przelewu, Sklep przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na swoim rachunku bankowym. W razie nie dokonania wpłaty w terminie 7 (siedmiu) dni   od daty przesłania Klientowi wiadomości o przyjęciu zamówienia do  realizacji, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 11. Przy wybraniu płatności przy odbiorze (za pobraniem), Sklep przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po przesłaniu Klientowi wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji
 12. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Towar.
 13. kompletowanie i wysyłka zamówienia przyjętego do realizacji może trwać od 1 do 45 dni roboczych, w zależności od dostępności zamówionego Towaru.
 14. Kupujący zostanie poinformowany o skompletowaniu i wysyłce zamówionego Towaru, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 15. Sklep dołącza do przesyłki fakturę VAT lub paragon określający rodzaj oraz cenę zamówionego Towaru.
 16. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w całości, Sklep poinformuje o tym Klienta, niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiającej realizację zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zamówienia lub w koncie klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem konta klienta. W takim przypadku Metal Union Sp. z o.o. zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
 17. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja, części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zamówienia lub w koncie klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem konta klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@uncja-srebra.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów  wskazanymi na wstępie niniejszego Regulaminu.
 18. W przypadku określonym w ust. 17 powyżej, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Metal Union Sp. z o.o. zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

 


VI. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Metal Union Sp. z o.o. o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia  woli, wysłanego na adres: Metal Union Sp. z o.o., ul. Żyzna 11F, 42-200 Częstochowa. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednakże korzystanie z formularza nie jest konieczne dla uznania oświadczenia woli za skuteczne
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Metal Union Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres: Metal Union Sp. z o.o., ul. Żyzna 11F, 42-200 Częstochowa.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Metal Union Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 10 poniżej.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 10. Metal Union Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

   

 

VII. Procedura rozpatrywania reklamacji

reklamacja

 1. Metal Union Sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Metal Union Sp. z o.o. ponosi wobec Klientów, w tym również Klientów będących Konsumentami, odpowiedzialność za wady towaru z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane telefonicznie pod numerami:
  +48 343661341; +48 343661369 oraz pisemnie, na adres: Metal Union Sp. z o.o., ul. Żyzna 11F, 42-200 Częstochowa, lub w formie elektronicznej, na adres mailowy Sklepu  biuro@uncja-srebra.pl
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który na zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania. Metal Union Sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji, poprzez wysłanie odpowiedzi na reklamację na adres Klienta lub w formie elektronicznej - na adres mailowy Klienta, w razie wyboru takiego sposobu informowania o sposobie rozpoznania reklamacji przez Klienta.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Metal Union Sp. z o.o.,  na adres: Metal Union Sp. z o.o. ul. Żyzna 11F, 42-200 Częstochowa.
 7. Klient zgłaszający reklamację winien wykazać przy pomocy dokumentu (np. faktura VAT, paragon zakupu, potwierdzenie zapłaty za towar) lub w inny prawnie dopuszczony sposób, iż Towar został zakupiony w Sklepie.
 8. W celu usprawnienia oraz przyspieszenia procesu reklamacyjnego, wskazanym jest aby Klient dokonał otwarcia przesyłki zawierającej zamówienie, przy doręczycielu, i w razie jej ewentualnego uszkodzenia sporządził wraz z nim protokół szkody. Protokół szkody sporządzony w obecności doręczyciela zostanie uznany za podstawę dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i znacznie ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu.
 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Metal Union Sp. z o.o. zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 10. Rzeczywisty wygląd Towaru może nieznacznie odbiegać od wizerunku umieszczonego na zdjęciu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotowa różnica nie może być podstawą reklamacji.VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Klienta będącego Konsumentem

 

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a)    uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

  b)    uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. W celu wszczęcia postępowania Klient będący Konsumentem winien złożyć odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:


  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.

 

IX. Zwrot zamówionego towaru przez kupującego będącego konsumentem

zwrot towaru

 1. Kupujący będący równocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo do zwrotu nieuszkodzonego Towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki.
 2. W razie zwrotu Towaru zgodnie z ust. 1 Sklep zobowiązuje się do zwrotu jego ceny w terminie do 14 dni.


X. Promocje

promocje

 1. Sklep może organizować promocje dotyczące sprzedaży Towaru.
 2. Zasady oraz czas trwania promocji będą każdorazowo określane w Regulaminie promocji lub w opisie Towarów objętych promocją.
 3. Postanowienia Regulaminu promocji nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sklepu.


XI. Postanowienia końcowe

postanowienia końcowe

 1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu w tym w szczególności informacje i ceny odnoszące się do Towarów nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Metal Union Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w widocznym miejscu, na stronie internetowej Sklepu. Informacja o zmianie regulaminu, wraz z treścią zmian (lub odesłaniem do ich treści) będzie każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej Sklepu co najmniej na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Klient może odmówić akceptacji regulaminu (również po wprowadzeniu do niego zmian na zasadach określonych w ust. 2 powyżej), będzie się to jednak wiązało z rezygnacją z dokonywania dalszych zakupów w Sklepie oraz posiadania konta klienta, jeśli Klient wcześniej posiadał takie konto.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


  Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

  plikhttp://uncja-srebra.pl/public/assets/Pliki/Pouczenie-o-prawie-odstapienia-od-umowy.png

  Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

  plik 2http://uncja-srebra.pl/public/assets/Pliki/Wzor-formularza-odstapienia-od-umowy.png  plik 2Regulamin Valentine's Premium Card

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Produkt dnia

PL

Click Shop | Hosting home.pl